Felelősségvállalási nyilatkozat és privacy

Az online nevezési rendszert csak a 18. életévüket betöltött személyek használhatják. Aki az online nevezési rendszerbe regisztrál és ott vásárol, megadja személyes adatait és hozzájárul ahhoz, hogy azokat RUNaway.hu az „Adatvédelmi nyilatkozatában” foglaltak szerint dolgozza fel. Az egyes termékekre vonatkozó visszatérési lehetőségek (azaz a nevezések átruházása és lemondására vonatkozó feltételek) mindig az adott esemény aloldalán vannak feltüntetve.

A nevezéssel a versenyző automatikusan elfogadja a nevezett verseny runaway.hu honlapján feltüntetett versenyszabályzatát, mely mindig egy adott versenyre vonatkozik és a megfelelő aloldalon található. /Tehát ha a Lupa Love Run-ra nevezel, akkor a runaway.hu honlapon a Lupa Love Run aloldalon található versenyszabályzat vonatkozik rád./

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalunk Felhasználóira vonatkozó információk védelmét elsődleges fontosságúnak tartjuk és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy weboldalunk használatakor biztonságban érezhesd magad. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adataid, jogaid, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti. Korszerű technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférés megakadályozását. Adatkezelő: RUNaway Sportszervező Kft. Az adatokra elsősorban az alábbiak miatt van szükség: - regisztráció a weboldalon - szerződéskötés - pénzügyi rendezés - a Felhasználó jogainak érvényesítése (pl. szerződés visszavonása) Amennyiben hozzájárulsz ahhoz, hogy az új kihívásokról és a speciális ajánlatokról tájékoztatást kapj, úgy a RUNaway az adatokat aszerint kezeli, hogy tájékoztatást kapj ezekről. Az adatokat jogunkban áll harmadik fél részére kiadni, de csak olyan partnereink részére, akiknek szükségük van erre az információra a kihívásaink megrendezése során, így például időmérő rendszer üzemeltetése céljából, de nem adjuk ki reklámajánlatok céljára, kivéve, ha ezzel pl. ingyenes indulást biztosítunk az adott eseményen, de ezt mindig részletesen leírjuk az adott kihívás leírásában.

Felelősségvállalási nyilatkozat

Kijelentem, hogy: a RUNaway által szervezett kihíváson a saját felelősségemre veszek részt, nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, mely a kihíváson való részvételemet korlátozná vagy akadályozná. Kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom a kihíváson való részvételemet lehetővé teszi. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást betartom, azon sportemberhez méltó magatartással veszek részt, saját és sporttársaim testi épségét óvom. Elfogadom, hogy a kihívás szervezői, bármely résztvevő egészségkárosodásáért, vagy a kihívással összefüggésben keletkezett károkért kártérítésre nem kötelezhetőek. Az adott kihívásra vonatkozó speciális szabályozások a mindenkori weboldalon, az eseménynél vannak feltüntetve, a kihíváson való induláskor ezeket automatikusan elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a kihívás közterületen történik, ennek megfelelően valamennyi a közterület használatára vonatkozó jogszabályi előírást betartom (így különösen, de nem kizárólagosan vízi KRESZ szabályainak betartása, szemetelés elkerülése stb.) Hozzájárulok, hogy minden a kihíváson rólam készült fotó vagy videó anyagot, illetve képmást a RUNaway a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználjon, illetve kezeljen, így különösen hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiválásához, rögzítéséhez és felhasználásához. Hozzájárulok, hogy a szervező a személyes adataimat a kihívás lebonyolításához 3. fél részére átadja. Marketing célokra ezeket az adatokat nem használjuk fel (kivéve, amennyiben ezt külön feltüntetjük). Kijelentem, hogy nagykorú, cselekvőképes személy vagyok

Vízisporteszközök használatára vonatkozó külön szabályok:

A SUPaway instant körök egyénileg teljesíthetők, erre alkalmas időjárás esetén az év minden napján, napkeltétől napnyugtáig, de kizárólag saját felelősségre. A jelentkezők magukra nézve a hazai vízisporteszközökre vonatkozó szabályozást elfogadják, azt saját élrdekükben maradéktalanul betartják. A vízi szabályok miatt a nevezési korhatár 14 év, az útvonalak teljesítése közben a parttól 1500 méternél messzebb eltávolodni tilos. Mentőmellény viselése minden esetben, végig a vízen kötelező, az indulás alapvető feltétele az úszni-tudás, vízbiztonság megléte. Amennyiben a helyszínen viharjelző rendszer működik, úgy annak a jelzését kötelező figyelni, szükség esetén a teljesítést megszakítani. Sikertelen teljesítés esetén új lehetőséget biztosítunk a teljesítésre. A víz veszélyes, képesnek kell lenned felmérni, hogy az adott körülmények között biztonságosan tudod-e teljesíteni a kihívást. A helyszínen semmilyen külső segítséget nem biztosítunk, nem vagyunk jelen, az indulóknak képesnek kell lenni egyedül teljesíteni a kihívásokat. Az egyes helyszíneken a tájékozódás, az ellenőrző pontok megtalálása, a vízen a kötelező felszerelések megléte az induló feladata. Az esetleg bekövetkező balesetekért, károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Ezeket a feltételeket a nevezéseddel elfogadod.